fbpx

  Agrient
  Unapređenje vještina poduzetništva mladih,
  karijerno usmjeravanje i kompetencije u
  poljoprivredi kroz platformu virtualne
  stvarnosti na temelju igara

  Informacije o projektu

  Naš projekt ima za cilj stvoriti inovativnu obrazovnu platformu i pružiti sustavni pristup osposobljavanju i pružanju podrške mladima za uspješno vođenje vlastitih poslova u poljoprivredi. Nekoliko inovativnih otvorenih tečajeva i postupaka osposobljavanja za učinkovito podučavanje poduzetništva usredotočeno na područje poljoprivrede će biti osmišljeno. Obrazovna platforma će koristiti napredne ITC obrazovne metode poput 3D virtualne stvarnosti. To će doprinijeti inovativnom poučavanju i osposobljavanju utemeljenom na ICT-u, kao i procjeni. Nastavnicima će se ponuditi novi i atraktivniji načini poučavanja, kroz 3D obrazovno okruženje virtualne stvarnosti koje će biti razvijeno. Polaznici će imati priliku učinkovitije učiti i poboljšati svoje vještine u poljoprivredi i poduzetništvu koristeći napredne ICT tehnologije (poput virtualne stvarnosti), poboljšavajući tako cjelokupnu kvalitetu učenja. Dizajn i formulacija naprednih obrazovnih postupaka 3D virtualne stvarnosti mogu ponuditi nove, učinkovitije načine poučavanja, primjerene domeni agro-poduzetništva, a također pomoći mladim ljudima u dobivanju vrijednih znanja koja će im omogućiti da svoje vlastite ideje provedu u praksi i imaju uspješna poduzeća u poljoprivrednoj domeni.

   

  REZULTATI PROJEKTA

  DIZAJN KURIKULUMA ZA PODUZETNIŠTVO U POLJOPRIVREDI,
  OSMIŠLJAVANJE INOVATIVNIH TEČAJEVA I STVARANJE
  OTVORENIH OBRAZOVNIH RESURSA
  OBRAZOVNA PLATFORMA 3D VIRTUALNE REALNOSTI
  NA OSNOVU IGRE ZA OBRAZOVANJE IZ
  PODUZETNIŠTVA U POLJOPRIVREDI

  PARTNERI

  Project title: Enhancing Youth Entrepreneurship Skills, Careers Guidance and Competences in Agriculture Through a Game based Virtual Reality Platform
  Project code: 2018-3-HR01-KA205-060151
  This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Titlul proiectului: Îmbunătățirea abilităților antreprenoriale pentru tineret, orientare în carieră și competențe în domeniul agriculturii prin intermediul lumilor virtuale
  Codul proiectului: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Proiect finanțat de către Comisia Europeană. Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.
  Názov projektu: Zvyšovanie podnikateľských zručností mladých ľudí, kariérne poradenstvo a rozvoj kompetencií v poľnohospodárstve prostredníctvom virtuálnej vzdelávacej platformy a hier
  Číslo projektu: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Projekt je riešený s podporou Európskej komisie. Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktoré odráža iba názory autorov, a Národná agentúra a Komisia nemôžu byť brané na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
  Τίτλος έργου: Ενίσχυση Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας Νέων, Καθοδήγησης Σταδιοδρομίας και Ικανοτήτων στη Γεωργία μέσω Πλατφόρμας Εικονικής Πραγματικότητας Βασισμένης σε Παιχνίδι
  Κωδικός έργου: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Το έργο αυτό εγκρίθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η εθνική υπηρεσία και επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
  Naziv projekta: Unapređenje vještina poduzetništva mladih, karijerno usmjeravanje i kompetencije u poljoprivredi kroz platformu virtualne stvarnosti na temelju igara
  Šifra projekta: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Ovaj je projekt osnovan uz podršku Europske komisije. Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne podržava sadržaj koji odražava stavove samo autora, a nacionalna agencija i povjerenstvo ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu upotrebu koja može biti u njoj sadržanim informacijama.