fbpx

  Despre proiect

  Proiectul își propune să realizeze o platformă educațională inovativă și să ofere o abordare sistematică de formare și sprijinire a tinerilor care să conducă cu succes propriile business-uri în domeniul agricol. Mai multe cursuri deschise inovatoare și proceduri de instruire vor fi proiectate pentru a preda eficient noțiuni de antreprenoriat, cu precădere în domeniul agricultură. Platforma educațională va utiliza și va folosi metode educaționale avansate bazate pe TIC, precum realitatea virtuală 3D. Acest lucru va contribui la predarea și instruirea inovatoare bazată pe TIC, precum și la evaluare. Profesorilor li se vor oferi moduri noi și mai atractive de predare, prin mediul educațional virtual 3D care va fi dezvoltat. Cursanții vor avea ocazia să învețe mai eficient și să-și îmbunătățească abilitățile în agricultură și antreprenoriat prin utilizarea tehnologiilor avansate TIC (cum ar fi realitatea virtuală), sporind astfel calitatea generală a învățării.

  Activitățile didactice desfășurate cu ajutorul realității virtuale 3D pot oferi noi modalități mai eficiente de predare, potrivite pentru domeniul Agro-antreprenoriat și, de asemenea, îi ajută pe tineri să obțină cunoștințe valoroase care să le permită să își pună în practică propriile idei, dezvoltând afaceri de succes în domeniul agricol. În plus, tinerii deja implicați în sectorul agricol pot dobândi cunoștințe avansate prin intermediul cursurilor inovatoare, îmbunătățindu-și abilitățile, productivitatea și, mai ales, calitatea muncii. Indiferent de mijloacele tehnologice utilizate, obiectivul principal al acestui proiect este de a proiecta un curs de pregătire de înaltă calitate, adresat tinerilor interesați să urmeze cariere de antreprenoriat în agricultură. În cele din urmă, vizează îmbunătățirea calificărilor, expertizelor și abilităților cursanților, îmbunătățirea gradului de angajare și asistarea acestora în proiectarea inițiativelor și antreprenorului în sectorul agricol.

  Proiectul sprijină studiul pe cont propriu, precum și studiul formal, iar toate materialele didactice din mediul de învățare sunt disponibile ca resurse educaționale deschise (OER), traduse în diferite limbi europene. Mai mult, platforma educațională se concentrează, de asemenea, pe învățare informală, la distanță, bazată pe idei de auto-învățare, pentru a sprijini tinerii cu mai puține oportunități (de exemplu, cei care locuiesc în zone izolate / în sate mici și nu pot beneficia de o pregătire de înaltă calitate).


  Project title: Enhancing Youth Entrepreneurship Skills, Careers Guidance and Competences in Agriculture Through a Game based Virtual Reality Platform
  Project code: 2018-3-HR01-KA205-060151
  This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Titlul proiectului: Îmbunătățirea abilităților antreprenoriale pentru tineret, orientare în carieră și competențe în domeniul agriculturii prin intermediul lumilor virtuale
  Codul proiectului: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Proiect finanțat de către Comisia Europeană. Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.
  Názov projektu: Zvyšovanie podnikateľských zručností mladých ľudí, kariérne poradenstvo a rozvoj kompetencií v poľnohospodárstve prostredníctvom virtuálnej vzdelávacej platformy a hier
  Číslo projektu: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Projekt je riešený s podporou Európskej komisie. Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktoré odráža iba názory autorov, a Národná agentúra a Komisia nemôžu byť brané na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
  Τίτλος έργου: Ενίσχυση Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας Νέων, Καθοδήγησης Σταδιοδρομίας και Ικανοτήτων στη Γεωργία μέσω Πλατφόρμας Εικονικής Πραγματικότητας Βασισμένης σε Παιχνίδι
  Κωδικός έργου: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Το έργο αυτό εγκρίθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η εθνική υπηρεσία και επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
  Naziv projekta: Unapređenje vještina poduzetništva mladih, karijerno usmjeravanje i kompetencije u poljoprivredi kroz platformu virtualne stvarnosti na temelju igara
  Šifra projekta: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Ovaj je projekt osnovan uz podršku Europske komisije. Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne podržava sadržaj koji odražava stavove samo autora, a nacionalna agencija i povjerenstvo ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu upotrebu koja može biti u njoj sadržanim informacijama.