fbpx

  Obiective

  Depozitul de conținut poate fi accesat aici.

  Instrucțiunile pot fi accesate aici.

   

  Proiectul va produce rezultate complet noi și inovatoare în ceea ce privește metodele de învățare, cursurile și abordările de formare a tinerilor în mediile de realitate virtuală. Rezultatele generale așteptate sunt următoarele rezultate intelectuale:

  • O1: Proiectarea unui curriculum pentru agro-antreprenoriat, formularea de cursuri inovatoare și crearea de resurse educaționale deschise;
  • O2: Platforma educațională de realitate virtuală 3D bazată pe jocuri pentru educația pentru agro-antreprenoriat Pentru primul rezultat intelectual al proiectului, partenerii vor proiecta și pregăti material pentru o serie de cursuri de formare în domeniul agro-antreprenoriatului.

   

   

  Lumea 3D găzduiește tot materialul de învățare pregătit în IO1 într-un mediu atractiv de instruire multi-utilizator. În plus, Lumea Virtuală 3D include pentru fiecare curs, o serie de scenarii interactive 3D care vor fi proiectate și implementate ca parte a acestui rezultat. În cele din urmă, mediul oferă funcționalități de instruire, cum ar fi auditoriile, sălile de clasă și sălile media.

  Platforma va fi disponibilă în toate limbile partenerilor și disponibilă gratuit pentru ca tinerii să o viziteze și să o folosească în scopuri de auto-învățare.


  Project title: Enhancing Youth Entrepreneurship Skills, Careers Guidance and Competences in Agriculture Through a Game based Virtual Reality Platform
  Project code: 2018-3-HR01-KA205-060151
  This project has been founded with support from the European Commission. The European commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the national agency and commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.
  Titlul proiectului: Îmbunătățirea abilităților antreprenoriale pentru tineret, orientare în carieră și competențe în domeniul agriculturii prin intermediul lumilor virtuale
  Codul proiectului: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Proiect finanțat de către Comisia Europeană. Acest material reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia Europeană nu este responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută din informațiile pe care le conține.
  Názov projektu: Zvyšovanie podnikateľských zručností mladých ľudí, kariérne poradenstvo a rozvoj kompetencií v poľnohospodárstve prostredníctvom virtuálnej vzdelávacej platformy a hier
  Číslo projektu: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Projekt je riešený s podporou Európskej komisie. Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie obsahu, ktoré odráža iba názory autorov, a Národná agentúra a Komisia nemôžu byť brané na zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto publikácii.
  Τίτλος έργου: Ενίσχυση Δεξιοτήτων Επιχειρηματικότητας Νέων, Καθοδήγησης Σταδιοδρομίας και Ικανοτήτων στη Γεωργία μέσω Πλατφόρμας Εικονικής Πραγματικότητας Βασισμένης σε Παιχνίδι
  Κωδικός έργου: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Το έργο αυτό εγκρίθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν αποτελεί θεώρηση του περιεχομένου που αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των δημιουργών και η εθνική υπηρεσία και επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
  Naziv projekta: Unapređenje vještina poduzetništva mladih, karijerno usmjeravanje i kompetencije u poljoprivredi kroz platformu virtualne stvarnosti na temelju igara
  Šifra projekta: 2018-3-HR01-KA205-060151
  Ovaj je projekt osnovan uz podršku Europske komisije. Podrška Europske komisije za izradu ove publikacije ne podržava sadržaj koji odražava stavove samo autora, a nacionalna agencija i povjerenstvo ne mogu biti odgovorni za bilo kakvu upotrebu koja može biti u njoj sadržanim informacijama.